Tietoa sivustosta

Tietoa DroneMestarin internetsivustosta

Dronemestari.fi -verkkosivuilta saat tietoja nelikopterilla eli dronella tehdyistä ilmakuvauksista. Sivut tarjoavat tietoa palveluista ja ilmakuvauksen monipuolisista mahdollisuuksista. Löydät sivuilta portfolio osuudesta asiakkaille tehtyjen videoiden linkit sekä asiakkaiden verkkosivujen osoitteet.

Toivomme internetsivuston käyttäjiltä palautetta sivuston kehittämiseksi. Yhteydenottolomakkeen lähettämällä vastaamme käyttäjien kysymyksiin ja tiedusteluihin. Sivustoa uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti. DroneMestarin internetsivujen sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua kuin myös muut tunnusmerkit on suojattu tavaramerkkeinä. Oikeudet pidätetään, ellei toisin ole mainittu.

Sivuston tärkeimmät sisällöt ovat:

 • Tuotteet
 • Referenssit
 • Yrityksen tarina
 • Tarjoukset
 • Lokikirja
 • Yhteystiedot

Sivuston ylläpito ja palaute

DroneMestarin internetsivuista vastaa Enja Design Service(s) Oy:n suunnittelija Michael Diedrichs yhdessä DroneMestari Juho Lumpeen kanssa. Tiimi vastaa myöskin intenetsivuston kehittämisestä ja sivujen sisällöstä.

Tapahtumia ja koulutusta käsitteleviä uutisia ja tiedotteita julkaistaan Loki-sivulla. Siitä vastaa DroneMestari Juho Lumme.

DroneMestari ei vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai internetsivustoon linkitetystä ulkopuolisten materiaalista.

Palautetta voi antaa osoitteeseen design@dronemestari.fi

Information on the DroneMestari web site

The Dronemestari.fi website provides information on aerial photography of quadcopters, or drones. The pages provide information about the services and the many possibilities of aerial photography. In the portfolio section you will find links to videos made for clients as well as the addresses of their websites.

We expect feedback from website users to improve the site. By submitting a contact form, we will respond to users’ questions and inquiries. The site is constantly being updated and developed. The content of the DroneMestari web site is protected by copyright and other trademarks are protected by trademarks. All rights reserved unless otherwise stated.

The main content of the site is:

 • Services
 • References
 • The story of the company
 • Offers
 • Logbook
 • Contact information

Site maintenance and feedback

The DroneMestari web site is managed by Michael Diedrichs, designer of Enja Design Service(s) Oy, in collaboration with DroneMestari Juho Lumme—the team is also responsible for the development of the website and the content of the pages.

News and announcements about events and training are published on the Log page. It is the responsibility of DroneMestari Juho Lumme.

DroneMestari is not responsible for any harm caused to the user by a technical malfunction or external material linked to the website.

Feedback can be given to design@dronemestari.fi

Tietoa sivustosta | DroneMestari .fi