Tietosuojaseloste

Tie­to­suo­jail­moi­tus

DroneMestarin julkisilla internetsivuilla ja sivuihin yhteydessä olevissa järjestelmissä käsittelemme viestintään, markkinointiin, tilauksiin ja ilmoittautumisiin liittyviä henkilötietoja. Tässä ilmoituksessa kerromme henkilötietojen käsittelystä tarkemmin. Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho on DroneMestari.

Rekisterinpitäjä on:

Juho Lumme/ DroneMestari
Siilotie 21, 90520 Oulu
Finland (Suomi)
Puhelin +358 40 358 9990

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: s-posti@dronemestari.fi

Mik­si kä­sit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si eli mikä on kä­sit­te­lyn tar­koi­tus?

DroneMestari.fi -sivustolla henkilötietojesi käsitellään, koska niitä tarvitaan internetsivujen viestintään ja markkinointiin, sivuston kehittämiseen.

Min­kä ta­kia saam­me kä­si­tel­lä hen­ki­lö­tie­to­ja­si eli mikä on kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­te?

DroneMestari.fi -sivustolla käsitellään henkilötietojasi silloin, kun se on viestinnän, markkinoinnin tai palvelun käytön kannalta oleellista tai olet antanut siihen suostumuksesi. Henkilötietoja käsitellään palvelun toteutumisen kannalta olennaisella tavalla ja henkilötietojen käsittelyyn on olemassa asianmukaiset prosessit.

Pääasialliset säädökset
Tietosuojalaki
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999

Min­kä­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja kä­sit­te­lem­me?

yhteystietojasi, sinulta pyydetään siihen lupa. Tällöin:

 • annat palautetta sivustosta
 • ilmoittaudut ilmoittautumista edellyttävään tilaisuuteen
 • tilaat DroneMestarin viestejä ja julkaisuja, esimerkiksi uutiskirjeen tai liityt sähköpostilistalle
 • tilaat DroneMestarin tuotteita

Emme käsittele luottamuksellisia henkilötietoja.

Eväs­teet ja kol­man­nen os­a­puo­len so­vel­luk­set

DroneMestari.fi -sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Eväs­tei­den käyt­tö, so­vel­luk­set ja käyt­tö­tar­koi­tus

Mainonnan kohdentamisessa ja mittaamisessa palvelut kuten Facebook, Instagram, YouTube ja LinkedIn voivat yhdistää DroneMestarin internetsivuston käyttöä koskevia tietoja näiden palveluiden omiin tietoihin. Voit muokata omia käyttäjätietojasi näissä palveluissa, jos et halua nähdä käyttäytymiseesi perustuvaa mainontaa.
DroneMestarin kohdennetut mainokset koskevat yleensä koulutusta, tapahtumia tai uutisia.

Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti European Interactive Digital Advertising Alliancen (EDAA) ylläpitämän Your Online Choices –sivuston kautta. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa Your Online Choices-sivustolta.

Muut kol­man­nen os­a­puo­len so­vel­luk­set

DroneMestarin julkisilta verkkosivuilla hyödynnetään kolmansien osapuolten sovelluksia sivuston ylläpitämiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi käyttäjille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

DroneMestari.fi –internetsivustoa ylläpidetään WordPress –julkaisujärjestelmällä.

DroneMestarin käyttämä uutiskirjesovellus (MailChimp) käsittelee tilaamiseen, kiinnostuksen kohteisiin ja käytön analysointiin liittyvää henkilötietoa. Ehtoihin pääset tutustumaan osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Kolmannen osapuolen sovellusten osalta noudatetaan kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.
Sinua ei liitetä tilaajalistoille tai rekistereihin ilman omaa suostumustasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeet tai lähettämällä poistopyynnön Yhteydenotto lomakkeella Yhteystiedot-sivulla.

Kuin­ka pit­kään säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si?

Henkilötietoja ei säilytetä pysyvästi.

Tie­to­jen siir­tä­mi­nen EU-/ ETA-alu­een ul­ko­puo­lel­le

DroneMestarin tietosuojapolitiikkana on noudattaa henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoa siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa.

Sivustolla IP-osoitteita ja henkilötietoja käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella seuraavissa sovelluksissa: sosiaalisen median lisäosat sosiaalisen jakamisen seuraamiseen, MailChimp-uutiskirjeissä. Henkilötiedon siirtäminen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle tulee toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Si­nun oi­keu­te­si

Sinulla on oikeus saada tietää käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietojasi käsittelemme.

 1. Oikeus vaatia tietojen korjaamiseen ja poistamiseen
  Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla meihin yhteyttä.
  Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.
 2. Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista
  Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.  Emme lähetä suoramarkkinointiviestejä ilman vastaanottajan lupaa.
 3. Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
  Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.
 4. Oikeus tietää tietojen siirrosta järjestelmästä toiseen
  Mikäli siirrämme tietoja järjestelmästä toiseen, on tietojen siirtoon pyydetty henkilökohtainen lupa ja niiden käsittely perustuu suostumukseen.
Tietosuojaseloste | DroneMestari .fi